Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sadowski Jacek

Jacek Sadowski

ur. w 1953 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Fabrycznej NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Zaangażował się w organizację akcji protestacyjnych i strajkowych. Był założycielem i redaktorem pisma „Komunikaty NSZZ <<Solidarność>>”. Redagował zakładowy biuletyn informacyjny „Solidarność”, który wydawano w FSC w Starachowicach. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1982 r. był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, a następnie w Nowym Łupkowie. Działał w podziemnych strukturach „Solidarności” w Starachowicach. Był zaangażowany w organizowanie pomocy prawnej osobom więzionym i internowanym. W grudniu 1982 r. wyemigrował do Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN