Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sadowski Jacek
Jacek Sadowski
ur. w 1953 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Fabrycznej NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Zaangażował się w organizację akcji protestacyjnych i strajkowych. Był założycielem i redaktorem pisma „Komunikaty NSZZ <<Solidarność>>”. Redagował zakładowy biuletyn informacyjny „Solidarność”, który wydawano w FSC w Starachowicach. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1982 r. był internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, a następnie w Nowym Łupkowie. Działał w podziemnych strukturach „Solidarności” w Starachowicach. Był zaangażowany w organizowanie pomocy prawnej osobom więzionym i internowanym. W grudniu 1982 r. wyemigrował do Francji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN