Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczudłowski Tadeusz

Tadeusz Szczudłowski

ur. w 1933 roku w m. Lwów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Tadeusz Szczudłowski w 1976 r. podpisał list protestacyjny studentów wyższych uczelni Gdańska przeciwko represjom wobec robotników zakładów w Radomiu i Ursusie. Od 1977 r. zaangażował się w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, prowadząc w swoim mieszkaniu punkt informacyjny. Ponadto współpracował  ze Studenckimi Komitetami Solidarności uczelni Trójmiasta oraz Ruchem Młodej Polski. 
W latach 1977-1980 organizował i brał udział w manifestacjach z okazji świąt 3 maja i 11 listopada w Gdańsku. 03.05.1980 r. po mszy św. w Bazylice Mariackiej odbył się wiec przy pomniku Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym. Uczestniczący w tej demonstracji Tadeusz Szczudłowski wygłosił przemówienie, w którym domagał się respektowania praw człowieka i wolności obywatelskich. Z tego powodu po zakończeniu wiecu został aresztowany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę 3 miesięcy więzienia, którą odbył w okresie od 06.05.1980 r. do 03.08.1980 r. w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W sierpniu 1980 r. Tadeusz Szczudłowski uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. 17.08.1980 r.  z jego inicjatywy na terenie stoczni odbyła się msza św., celebrowana przez ks. Henryka Jankowskiego. Tadeusz Szczudłowski był ponadto współautorem 21 postulatów ogłoszonych przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. W 1981 r. został honorowym członkiem komitetu obchodów pierwszej rocznicy Sierpnia ’80. 
Na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” był gościem honorowym. W okresie od 02.01.1982 r. do 16.10.1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 
Od 1983 r. Tadeusz Szczudłowski zaangażował się  w pomoc więźniom politycznym i ich rodzinom. W maju 1988 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej