Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gromak Marian

Marian Czesław Gromak

ur. w 1955 roku w m. Krugło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Marian Czesław Gromak od 1979 r. był zatrudniony w Państwowej Komunikacji Samochodowej w Białymstoku, placówce w Dąbrowie Białostockiej. Należał do NSZZ „Solidarność” i w 1980 r. był członkiem komitetów strajkowych w zakładzie pracy, zarówno podczas strajku w Białymstoku jak i w Dąbrowie Białostockiej. Pełnił funkcję zastępcy, a następnie przewodniczącego Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Dąbrowie Białostockiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Marian Czesław Gromak został powołany na ćwiczenia wojskowe do  JW 2198  w Czarnem w dniu 5 listopada 1982 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności wojskowych, była natomiast środkiem w walce z opozycją i dotkliwą represją polityczną. Osoby powołane w celu odbycia ćwiczeń lub do zasadniczej służby wojskowej były poddawane przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, były też zmuszane do ciężkiej i często bezsensownej pracy. Poddawano ich ponadto (podobnie jak osadzonych w ośrodkach internowania) indoktrynacji politycznej, prowadzonej przez wojskowy aparat polityczno-wychowawczy. W dn. 2 lutego 1983 r. Marian Czesław Gromak został skreślony z ewidencji,  po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji: