Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kublikowski Jerzy

Jerzy Maciej Kublikowski

ur. w 1945 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
W 1968 roku brał udział w protestach studenckich i demonstracjach na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 8.03.1968 r. oraz w manifestacji pod Komitetem Partii w Siedlcach w dniu 13.03.1968 r.  Dwukrotnie był aresztowany na 48 godzin. W jego domu przeprowadzono rewizję oraz był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1980 r. był jednym z założycieli związku NSZZ „Solidarność” w Fabryce Narzędzi Skrawających „VIS” w Siedlcach. Został wybrany pierwszym przewodniczącym Siedleckiego Oddziału NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze.  13 grudnia 1981 r.  został internowany.  W trakcie internowania był szykanowany, a   więzieniu w Kielcach kiedy z kolegami usiłował przeszkodzić w zabraniu z celi Krzysztofa Goławskiego, ciężko pobity w skutek czego hospitalizowany przez okres 1,5 miesiąca w szpitalu w Rzeszowie. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Był zaangażowany w druk w Siedlcach i Warszawie m.in. „Wiadomości Podlaskich”, plakatów, ulotek okolicznościowych oraz produkcję nalepek samoprzylepnych i rozpowszechnianie na terenie całego kraju wraz z prasą ukazującą się w Siedlcach. Współorganizował także akcję rozsyłania plakatów pocztą. Dostarczał również sprzęt i materiały niezbędne do druku nielegalnych wydawnictw i prasy. 1 maja 1983 r., zawiesił flagę z napisem „Solidarność” na kominie kotłowni budynku hotelowego w Siedlcach. Jako osoba internowana i represjonowana Pan Jerzy Kublikowski zdecydował się w 1984 r. na wyjazd emigracyjny z Polski, wraz z rodziną, która także poddawana była represjom. Będąc na emigracji w Nowej Zelandii reprezentował interesy siedleckiego Radia „Solidarność” przekazując między innymi zachodnim rozgłośniom jego audycje.