Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Langner

ur. w 1955 roku w m. Piła
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017
Biogram
W sierpniu 1980 r. zorganizował w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „POLAM” w Pile komitet strajkowy, został jego przewodniczącym i rozpoczął strajk, przyłączając się do protestów na Wybrzeżu. Następnie został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZSO „POLAM” i pełnił tę funkcję do momentu ogłoszenia stanu wojennego. Poza tym inicjował powstawanie Komisji Zakładowych w innych zakładach województwa pilskiego i został wybrany przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w Pile. W okresie od 13.12.1981 r. do 4.12.1982 r. był internowany w Zakładzie Karnym we Wronkach, Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie oraz w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Po powrocie z internowania od razu włączył się w działalność konspiracyjną i został przewodniczącym podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarności” w swoim zakładzie pracy. Kierował wówczas podziemną działalnością wydawniczą, organizował akcje kolportażu ulotek i malowania napisów na terenie Piły, jak również zorganizował w Pile „Radio Solidarność”. Za prowadzoną działalność zatrzymany i osadzony w areszcie  w okresie od 3.03.1985 r. do 10.10.1985 r. oraz od 15.10.1985 r. do 8.03.1986 r.
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z 9.10.1985 r. został skazany na 2 lata pozbawienia wolności za działalność w podziemnej „Solidarności” w okresie od stycznia 1983 r. do lutego 1985 r., ostatecznie Sąd Wojewódzki w Poznaniu zmniejszył karę do roku pozbawienia wolności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej