Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śnieżek Adam

Adam Śnieżek

ur. w 1951 roku w m. Orzechówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Adam Śnieżek od 1974 r. był pracownikiem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”. W 1980 r. był jednym z inspiratorów utworzenia niezależnych związków zawodowych oraz współorganizatorem strajku okupacyjnego w miejscu pracy. Po legalizacji NSZZ „Solidarność” został powołany na członka Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Rzeszów”.
Od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania podjął działalność w podziemnych strukturach Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie oraz w tajnych strukturach NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Rzeszów”. W ramach działalności opozycyjnej organizował druk, kolportował nielegalne wydawnictwa, brał czynny udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez podziemie antykomunistyczne. 15.07.1983 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy SB pod zarzutem redagowania tekstów do biuletynu „Łącznik” oraz kolportowania nielegalnego wydawnictwa (odpowiadał z wolnej stopy). 15.08.1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Rzeszowie na podstawie amnestii z 1983 r. umorzyła postępowanie. W latach 1988-1989 brał udział w reaktywowaniu jawnej działalności NSZZ „Solidarność”w WSK „PZL-Rzeszów”. W 1989 r. został powołany na członka Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie. Przez cały okres działalności w podziemnych strukturach był inwigilowany przez funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN