Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kurczych Wiesław

Wiesław Piotr Kurczych

ur. w 1940 roku w m. Chodów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
Pracownik Walcowni Blach Karoseryjnych Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego w hucie w dniach 13 – 16 grudnia 1981 r., a następnie zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Członek Tajnej Komisji Robotniczej Hutników. Organizator pomocy dla rodzin osób represjonowanych. Wspierał działalność Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. Uczestnik manifestacji. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Udostępnił zajmowane przez siebie mieszkanie na potrzeby zorganizowania punktu poligraficznego. 
Uczestnik strajku w Hucie im. Lenina w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. jako członek Komitetu Strajkowego Walcowni Blach Karoseryjnych huty. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A. Gliksman, ", Leksykon Ludzi Małopolskiej „Solidarności", Kraków 2017, t. 2