Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kępiński Remigiusz

Remigiusz Michał Kępiński

ur. w 1948 roku w m. Trzebiatów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Remigiusz Kępiński pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodkowej w Cerkwicy. 
W dniu 15.12.1981 r. w Trzebiatowie działając wspólnie z innymi członkami NSZZ „Solidarność”, powołał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, którego został członkiem. 
Za ten czyn, w dniu 16.12.1981 r., został aresztowany. Sąd Wojewódzki w Szczecinie wyrokiem z 11.01.1982 r. skazał Remigiusza Kępińskiego na 10 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet tej kary sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania. Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z 19.04.1982 r. podwyższył karę pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy. 
W dniu 30.06.1983 r. został zwolniony z Zakładu Karnego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej