Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Harasym Jan

Jan Grzegorz Harasym

ur. w 1952 roku w m. Siemianowice Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Jan Harasym od września 1980 r. aktywny działacz NSZZ "Solidarność". Wchodził w skład Komisji Wydziałowej NSZZ "S" w Kombinacie Budownictwa Węglowego FABUD w Siemianowicach Śląskich. Od 1981 r. był działaczem Konfederacji Polski Niepodległej oraz lokalnych struktur Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Zajmował się akcją informacyjną dotyczącą procesów politycznych i osób uwięzionych.      
W czasie stanu wojennego został internowany w dniu 15 XII 1981 r. i osadzony w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Przebywał również w Ośrodkach Odosobnienia w Uhercach, Rzeszowie-Załężu oraz      w Nowym Łupkowie. Z internowania został zwolniony decyzją z dnia 23 VII 1982 r. Po wyjściu na wolność nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej i w latach 1982-1983 redagował podziemne pismo "Viktoria". 
Ponadto w okresie 1982-1989 działał w Miejskim Komitecie Oporu "Solidarność" w Siemianowicach Śląskich, którego był współtwórcą. Działalność tej struktury była finansowana m.in. ze sprzedaży znaczków poczty podziemnej, wykonywanych przez Jana Harasyma.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej