Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Longin Marek Florkowski

ur. w 1958 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Longin Florkowski po wprowadzeniu stanu wojennego działał w grupie opozycjonistów skupionych wokół parafii w Głogowcu i ks. Mariana Lipskiego. W 1986 r. współtworzył i brał udział w pracach Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Lokomotywowni Kutno. Współpracował z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej. Zajmował się kolportażem m.in. „Gazety Podziemnej”. Działalność opozycyjną prowadził do lutego 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków