Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wnukowski Wiesław

Wiesław Wnukowski

ur. w 1953 roku w m. Choceń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Wiesław Wnukowski w latach 1980 - 1981 był członkiem NSZZ „Solidarność” w Oddziale PKS we Włocławku.
W 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Był inicjatorem szeregu akcji inspirujących do podejmowania protestów skierowanych przeciwko panującemu ówcześnie systemowi politycznemu. Brał udział w akcjach ulotkowych, plakatowych i rozpowszechnianiał publikacje Zarządu Regionu „Solidarności” we Włocławku.
Za prowadzoną działalność związkową został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 29 kwietnia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną.
W latach 1982–1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.               
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN