Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Snarski Andrzej

Andrzej Snarski

ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016
Biogram
Był organizatorem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Centrali Zaopatrzenia Transportu Górniczego i Energetycznego. Z powodu niezaprzestania działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego, został internowany na podstawie decyzji z dnia 21 maja 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, gdzie przebywał do 23 lipca 1982 r. Po zwolnieniu kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”, współpracował z miesięcznikiem „Baza”, kolportował niezależną prasę m.in. tygodniki „KOS”, „Tygodnik Mazowsze” i inne.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej