Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pasieczny Marek

Marek Pasieczny

ur. w 1954 roku w m. Niemirówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Chełma i woj. chełmskiego, członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej w Kombinacie Cementowym Chełm, pełnił funkcję przewodniczącego tej Komisji. Na II Zjeździe Delegatów Regionu Chełmskiego wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Chełmie. Brał aktywny udział w akcjach protestacyjnych i strajkowych. W dniu 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w ZK Chełmie, następnie od 11.01.1982 r. we Włodawie, od 06.04.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia Kwidzynie i od 19.04.1982 r. w Lublinie. Zwolniony z internowania na podstawie decyzji z 29.04.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur związkowych w Chełmie. Stanął na czele podziemnej Komisji Zakładowej w Kombinacie Cementowym Chełm. Organizował i aktywnie uczestniczył w kolportażu wydawnictw sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” i innych bezdebitowych oraz w gromadzeniu funduszy na kontynuowanie działalności oraz wydawanie podziemnych biuletynów, a także w zbiórki na pomoc rodzinom internowanych. Ponadto zbierał składki członkowskie oraz uczestniczył w akcjach ulotkowych. Za działalność w podziemnej „Solidarności” i rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych w dniu 05.03.1984 r., po przeprowadzonym w jego mieszkaniu przeszukaniu, w toku którego zakwestionowano m.in. znaczki i plakietki „Solidarności”, liczne broszury i wydawnictwa, w tym wydawnictwa Kultury Paryskiej, kasety magnetofonowe, został zatrzymany na 48 godzin, a następnie w dniu 15.03.1984 r. aresztowany. Po zwolnieniu z aresztu, na mocy amnestii z 21.07.1984 r., Marek Pasieczny usiłował wrócić do pracy do Kombinatu Cementowego, jednakże zaproponowano mu znacznie gorsze warunki pracy i płacy, których nie mógł przyjąć. Podjął wówczas decyzję o wyjeździe z Chełma i przeniósł się w rodzinne strony do Krasnobrodu, nie zaprzestał jednak działalności opozycyjnej. Nadal utrzymywał kontakty z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” oraz uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych. Był także aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji religijno-patriotycznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN