Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stefanowicz Teresa

Teresa Małgorzata Stefanowicz

ur. w 1950 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Teresa Małgorzata Stefanowicz była współorganizatorką i wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej w Olsztynie, a także członkiem Sekcji Oświaty i Wychowania przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim w Olsztynie. W czerwcu 1981 r. była delegatem na I Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Od 1981 r. była członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność opozycyjną. Aktywnie uczestniczyła w kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym ulotek. Była redaktorem i maszynistką w podziemnym piśmie „Rezonans”. Była członkiem Charytatywnego Punktu Pomocy dla Więźniów i Internowanych przy parafii św. Józefa w Olsztynie, uczestniczyła w spotkaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizowała Msze za Ojczyznę. W 1988 r. była współzałożycielką Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego, w którego statucie członkowie opowiadali się za reaktywacją „Solidarności”, popierali inicjatywy służące poszerzaniu wolności i opowiadali się za swobodą gospodarczą. W 1989 r. uczestniczyła w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Z. Złakowski, „Solidarność” olsztyńska w stanie wojennym i w latach następnych (1981-1989), Olsztyn 2001.
    • D. Krysiak, Rezonans. Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarność Olsztyn, Olsztyn 2011.
    • R. Gieszczyńska, NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.