Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lendas Ryszard

Ryszard Szczepan Lendas

ur. w 1946 roku w m. Dębicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 334/2016
Biogram
Absolwent Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Bydgoszczy. W latach 1974-1991 pracownik Politechniki Szczecińskiej.
Od roku 1970 aktywnie zaangażował się w działalność antykomunistyczną. Podczas wydarzeń grudniowych w 1970 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Stoczni Remontowej Gryfia w Szczecinie, był członkiem straży strajkowej. W latach 1976-1980 kolportował niezależne wydawnictwa Komitetu Obrony Robotników oraz Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. 
W okresie od 18 do 30 sierpnia 1980 r. brał udział w strajku w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej i został członkiem Komitetu Strajkowego. We wrześniu 1980 r. został wybrany delegatem „Solidarności” do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.
W dniach 13 i 14 grudnia 1981 r. brał czynnie udział w działalności Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej. Po spacyfikowaniu strajku został aresztowany i zatrzymany w Areszcie Śledczym w Szczecinie, następnie w dniu 23.12.1981 r. osadzony w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu. Wyrokiem Pomorskiego Sądu Wojskowego został w dniu 4.03.1982 r. uniewinniony i zwolniony z Zakładu Karnego. 
Po zwolnieniu nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej, ale czynnie włączył się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na Politechnice Szczecińskiej. Pomagał przy organizowaniu i dostarczaniu sprzętu oraz materiałów poligraficznych dla podziemnego pisma „Jedność Podziemna”. Był informatorem w przekazywaniu informacji dla Radia Wolna Europa. W środowisku akademickim kolportował podziemną prasę i wydawnictwa m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Informacyjny Solidarności”, „CDN”, „Tygodnik Wojenny”, „Obraz”, „Grot”. 
Za swoją nieprzejednaną postawę wielokrotnie poddawany rewizjom i środkom represji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W okresie od 1982 do 1988 r. kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, nękany groźbami skrzywdzenia rodziny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej