Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Sławomir Kazimierz Grabski
ur. w 1957 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014

Biogram

Sławomir Grabski po wprowadzeniu stanu wojennego był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie. W listopadzie 1982 r. został powołany na trzymiesięczne szkolenie w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale było dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej. W 1989 r. reaktywował Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Rejonie Dróg Publicznych w Bełchatowie i został jej przewodniczącym.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji: