Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Starczewski Janusz

Janusz Zygmunt Starczewski

ur. w 1926 roku w m. Krzemieniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący związkowej komisji ds. kontaktów ze środowiskiem nauki, która wspierała powstawanie struktur związkowych w szkołach krakowskich oraz niektórych zakładach pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku okupacyjnego na terenie AGH w dniach 14-16 grudnia 1981 r. Pobity podczas pacyfikacji protestu. W latach 1982-89 w strukturach podziemnej „Solidarności” AGH. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. Podejmował działania w obronie pracowników oraz studentów AGH zagrożonych szykanami ze strony władz uczelni w związku z prowadzeniem działalności opozycyjnej. 
W 1989 r. czynny w krakowskim Komitecie Obywatelskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • J. Kwiek, „Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1980-1990”, Kraków 2015
    • A. J. Siwek, „Pamięci Janusza Starczewskiego”, „Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego”, nr 2 z 2000 r.
    • M. Sapor, „Wspomnienie 35 rocznicy strajku pracowników AGH”, „Biuletyn AGH” nr 108 z 2016 r.