Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pastuszewski Stefan

Stefan Marian Pastuszewski

ur. w 1949 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Stefan Pastuszewski, dziennikarz Ilustrowanego Kuriera Polskiego, kierownik redakcji „Kujaw” i członek Koła Młodych przy Oddziale Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy, od lat 70-tych XX wieku prowadził działalność opozycyjną. Od października 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, doradcą bydgoskiego MKZ, członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Wolne Związki”, członkiem Biura Prasowego Ogólnopolskiego Strajku Chłopskiego „Solidarności” w Bydgoszczy i przedstawicielem prasy związkowej na I KZD NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 1981 r.
W okresie od 14.12.1981 r. do 22.03.1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych. W latach 1982-1989 był redaktorem, wydawcą i kolporterem nielegalnych pism i wydawnictw na terenie Bydgoszczy. W 1988 r. został redaktorem naczelnym wznowionego pisma „Wolne Związki” oraz redaktorem naczelnym „Wiadomości Wolnych Związków”, organów prasowych powołanej we wrześniu 1988 r. Rady Organizacyjnej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” mającej na celu legalizację związku.
W 1983 r. odpowiadał za funkcjonowanie bydgoskiego Radia „Solidarność” i jednocześnie był autorem tekstów nadawanych audycji.  Od 1982 r. aktywny członek Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy bazylice św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy. Od 1983 r. zaangażował się w prace Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy. W styczniu 1989 r. został członkiem bydgoskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Za prowadzoną działalność był kilkakrotnie aresztowany i skazany wyrokiem sądowym. Dnia 27.04.1983 r. został zatrzymany jako podejrzany o sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw. Prowadzone przeciwko niemu śledztwo zostało umorzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Bydgoszczy dnia 25.08.1983 r. z powodu braku dostatecznych dowodów winy. W dniu 03.04.1984 r. został ponownie zatrzymany i aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 04.04.1984 r.  Na mocy postanowienia Prokuratury Wojwódzkiej w Bydgoszczy z dnia 27.07.1984 r. uchylono areszt tymczasowy, a prowadzone śledztwo zostało umorzone dnia 27.08.1984 r. na podstawie ustawy o amnestii. Za przynależność do grupy zajmującej się drukowaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw w Bydgoszczy został aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 26.06.1985 r. Wobec ukrywania się poszukiwany listem gończym. Aresztowany dnia 05.09.1985 r. i skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 28.11.1985 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, zmienionej wyrokiem Sądu II instancji z dnia 05.05.1986 r. na karę 9 miesięcy więzienia. W areszcie przebywał do dnia 23.04.1986 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 05.09.1986 r. orzeczoną karę darowano.
Przez cały okres prowadzonej działalności inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN