Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Grażyna Jolanta Rudnik
ur. w 1950 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Była aktywną działaczką opozycyjną związaną z Międzyzakładowym Porozumieniem Solidarności „Unia”. W latach 1984-1989 zajmowała się głównie kolportażem niepodległościowych wydawnictw („Tygodnik Mazowsze”, ,,KOS”, ,,Wolna Trybuna”, miesięcznik „Unia”). Była łączniczką pomiędzy środowiskiem żołnierzy Armii Krajowej a Międzyzakładowym Porozumieniem Solidarności ,,Unia”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków