Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Michał Adamowicz
ur. w 1954 roku w m. Stepary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018

Biogram

Pan Michał Adamowicz pracował na stanowisku elektryka w Zakładach Górniczych w Lubinie. Był jednym z członków „Solidarności”. 
Zmarł 5 września 1982 r. w wyniku ran postrzałowych głowy, odniesionych podczas tłumienia przez milicję demonstracji w dniu 31 sierpnia 1982 r. w Lubinie. Osierocił dwoje dzieci.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej