Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Migdał Janusz

Janusz Adam Migdał

ur. w 1955 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Janusz Adam Migdał działał w strukturach NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Maszyn Górniczych „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim. W czasie stanu wojennego jako rezerwista został powołany do odbycia trzymiesięcznego szkolenia (od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r.) w JW nr 3466 w Czerwonym Borze. Szkolenie wojskowe rezerwistów w tej jednostce nie służyło realizacji zadań z zakresu obronności kraju, ale było dotkliwą represją polityczną wobec przedstawicieli opozycji i miało na celu ich odizolowanie oraz zmuszenie do zaprzestania działalności antykomunistycznej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN