Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maurer Stanisław

Stanisław Wawrzyniec Maurer

ur. w 1932 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Stanisław Maurer, adwokat, od 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. był ekspertem prawnym podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. Po 13.12.1981 r. podważał legalność wprowadzenia stanu wojennego oraz datę wejścia w życie dekretu o stanie wojennym. W ramach Komisji Interwencyjnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi uczestniczył w opracowaniu projektu wystąpienia do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o wykładnię art. 61 dekretu o stanie wojennym, która byłaby zgodna z kardynalną zasadą prawa karnego lex retro non agit i występował w obronie tej zasady na łamach „Państwa i Prawa”. Przystąpił do sekcji prawnej w Ośrodku Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi. Od grudnia 1981 r. bronił prześladowanych członków opozycji demokratycznej w ponad 20. procesach politycznych, w tym Jerzego Kropiwnickiego, Jerzego Dłużniewskiego, Grzegorza Palkę i Józefa Śreniowskiego. Przekazywał redakcjom podziemnych pism: „Solidarni. Wiadomości Wojenne” oraz „Biuletyn Łódzki” informacje z procesów, roztaczał opiekę nad uwięzionymi, składając im wizyty w zakładach karnych w Braniewie, Barczewie, Hrubieszowie, Łęczycy, Łowiczu i Warszawie. W latach 1981–1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • B. Czuma, "Łódzka »Solidarność« 1980-1981. Zapis protestu", Łódź 2010
  • L. Próchniak, "NSZZ »Solidarność« Region Ziemia Łódzka" [w] "NSZZ »Solidarność« 1980-1989, t. IV, "Polska Zachodnia", red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
  • "Procesy polityczne działaczy NSZZ »Solidarność« w Łodzi w okresie stanu wojennego", wstęp, wybór i oprac. S. Pilarski, Łódź 2013
  • "60 lat Łódzkiej Izby Adwokackiej", Łódź 2009
  • A. Kern, "Jak hartowała się »Solidarność«"[ w] "Grzegorz Palka w służbie Łodzi i Polsce. Księga pamiątkowa", red. W. Grochowalski, Łódź 1998
  • J. Kropiwnicki, "Zapis protestu", Londyn 1987
  • P. Spodenkiewicz, "Ksiądz Stefan Miecznikowski. Jezuita i harcerz", Łódź 2010