Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymaszek Jacek

Jacek Robert Szymaszek

ur. w 1965 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Będąc uczniem Technikum Mechaniczno-Hutniczego Zespołu Szkół Zawodowych przy Hucie Warszawa, od 1984 r. współpracował z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem Solidarności przy Hucie Warszawa. Był zaangażowany w wydawanie i kolportaż podziemnego pisma „Hutnicy 82", a także kolportaż innych wydawnictw bezdebitowych. Uczestniczył w akcjach rozklejania ulotek i w manifestacjach organizowanych w Warszawie przez podziemne struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Współpracował z Radiem „Solidarność”. Z powodu zaangażowania w zakazaną działalność w maju 1985 r. funkcjonariusze SUSW przeprowadzili z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. W dniu 10 października 1985 r. został zatrzymany w Warszawie, w trakcie montażu aparatury nadawczej do nadania audycji Radia „Solidarność”, nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, które miały się odbyć 13 października 1985 r. W dniu 12 października 1985 r. został tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie i osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawa-Mokotów. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 15 maja 1986 r. został skazany na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności, 6000 zł grzywny i przepadek zakwestionowanych dowodów rzeczowych. W dniu 5 sierpnia 1986 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, na mocy ustawy z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw, umorzył prowadzone postępowanie karne i tego samego został zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej