Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Iwaniuk

ur. w 1947 roku w m. Stare Chojno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 458/2011
Biogram
Był pracownikiem PKP od 1977 r. do 1983 r. Od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stacji PKP Gdańsk Południowy i Stacji PKP Port Północny. Później działał w strukturach „Solidarności” Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego był internowany w okresie od 18 grudnia 1981 r. do 26 marca 1982 r. Został osadzony Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie. W październiku 1982 r. inicjował i współtworzył Tajny Kolejowy Komitet Koordynacyjny Obszaru Północnego „Solidarności”. Był redaktorem i drukarzem podziemnych pism: ,,Biuletyn Informacyjny TKKKOP Solidarność” i „Solidarność Kolejowa Północnego Okręgu Gdańsk”. W związku z tą działalnością 8 lutego 1983 r. został aresztowany. Wolność odzyskał 27 lipca 1983 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. Za kontynuowanie działalności w podziemnej „Solidarności” został zwolniony z pracy. Zastrzeżono mu także wyjazdy zagraniczne. W 1989 r. był członkiem Tymczasowego Zarządu Regionu „Solidarności”. W latach 1981-1983 był rozpracowywany przez Wydział II Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej