Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowicki Krzysztof

Krzysztof Roman Nowicki

ur. w 1960 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Krzysztof Nowicki od stycznia 1985 r. kolportował w miejscu pracy – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu i na terenie miasta bezdebitowe pisma, ulotki i odezwy sygnowane przez Solidarność Walczącą. 24 kwietnia 1985 r. został zatrzymany, a w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję, konfiskując nielegalne publikacje. Od 25 kwietnia 1985 r. był osadzony, na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Kaliszu o tymczasowym aresztowaniu, w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Kaliszu, a od 14 czerwca do 20 lipca 1985 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Kaliszu. Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z 14 sierpnia 1985 r. skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata za działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego poprzez rozpowszechnianie czasopism i ulotek o treściach antypaństwowych oraz nawołujących do bojkotu pochodu pierwszomajowego. W latach 1985-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem kontynuowania działalności w ramach podziemnych struktur Solidarności Walczącej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN