Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hankus Tadeusz

Tadeusz Hankus

ur. w 1931 roku w m. Jankówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Był pracownikiem działu technicznego w Przedsiębiorstwie Transportowym Sprzętu Budowlanego „Transbud” w Krakowie. W dniach 15-17 grudnia 1970 r. wraz z załogą Gdańskich Zakładów Naprawy Samochodów w Gdyni, gdzie wówczas przebywał, uczestniczył w strajku i manifestacji ulicznej. Od września 1980 r. do grudnia 1981 r. był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował zbiórki pieniężne na pomoc dla aresztowanych działaczy Związku. Od stycznia do maja 1982 r. był w zaineresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności opozycyjnej w ramach organizacji społeczno-politycznych i związków zawodowych. W maju 1989 r., po wznowieniu legalnej działalności NSZZ „S”, został przewodniczącym Komitetu Zakładowego w miejscu pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN