Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Mocek

ur. w 1954 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 20/2018
Biogram
Ryszard Mocek, po 13 grudnia 1981 r., uczestniczył w działalności zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, jako wiceprzewodniczący tajnej, Tymczasowej Komisji Oddziału „S” województwa wałbrzyskiego, współpracując m in. z Mieczysławem Tarnowskim. 
W dniu 19 grudnia 1983 r. Ryszard Mocek został zatrzymany przez Wydział Śledczy WUSW w Wałbrzychu, w związku z podejrzeniem o działalność w „nielegalnej strukturze konspiracyjnej”, w wyniku czego, w dniu 21 grudnia 1983 r. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, za rozpowszechnianie „wydawnictw bezdebitowych” (od września 1982 r. do grudnia 1983 r.).  Ryszard Mocek został zwolniony z aresztu w dniu 20 stycznia 1984 r. W związku z utrzymywaniem kontaktów z działaczami konspiracyjnej „Solidarności”, w dniu 6 kwietnia 1984 r. Ryszard Mocek został umieszczony ponownie w Areszcie Śledczym w Świdnicy.  29 maja 1984 r. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu uchyliła Ryszardowi Mockowi areszt tymczasowy ze względu na ciężką sytuację rodzinną, wynikającą z konieczności sprawowania przez niego opieki nad trójką nieletnich dzieci. 
Na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. (tzw. ustawa amnestyjna), śledztwo prowadzone sprawie Ryszarda Mocka zostało umorzone. W 1987 r. Ryszard Mocek wchodził w skład, utworzonego w kopalni „Thorez” w Wałbrzychu, Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności