Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Marcinkiewicz

ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Pan Zdzisław Marcinkiewicz przed wprowadzeniem stanu wojennego działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Anilana” w Łodzi, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej na Oddziale Włókien Igłowanych. Od marca do maja 1982 r. gromadził i rozpowszechniał podziemne pisma „Solidarność Walcząca” i „Przedwiośnie”. W grudniu 1982 r. uczestniczył w założeniu, a następnie do maja 1983 r. kierował nielegalnym ugrupowaniem Polskie Stronnictwo Pracy, mającym na celu walkę z komunizmem. W ramach organizacji zajmował się drukiem i kolportażem biuletynu „Reduta” propagującego założenia programowe PSP. W związku z powyższym w okresie 6 maja – 26 lipca 1983 r. wobec kandydata do odznaczenia zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 16 sierpnia 1983 r. Sąd Rejonowy w Łodzi umorzył wszczęte w sprawie postępowanie karne na mocy amnestii. 
W latach 1983-1988 Pan Zdzisław Marcinkiewicz był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN