Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Waśniewski Janusz

Janusz Wiesław Waśniewski

ur. w 1956 roku w m. Kwidzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Janusz Waśniewski jesienią 1980 r. współorganizował struktury NSZZ „Solidarność” na terenie Sieradza. Został przewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładzie Obrotu Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych w Sieradzu, następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej Pracowników Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Sieradzu. Inicjował strajki i akcje protestacyjne pracowników WZSR, co stało się bezpośrednią przyczyną jego internowania. W okresie 15 grudnia 1981 r. - 29 kwietnia 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Po uchyleniu internowania ubiegał się o zgodę na wyjazd na stałe do Austrii, w sierpniu 1982 r. otrzymał paszport, ale ostatecznie z wyjazdu zrezygnował. W latach 1983-1988 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN