Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wanda Antosiewicz

ur. w 1926 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Wanda Antosiewicz była pracownikiem Zakładu Elektronicznego „Unitra” w Toruniu. 
Dnia 3 września 1985 r. została zatrzymana w swoim mieszkaniu wraz z innymi osobami w czasie przygotowywania do druku ulotki podziemnego pisma „Toruńskiego Informatora Solidarności”.
Dnia 5 września 1985 r. Prokuratura Rejonowa w Toruniu zdecydowała o dwumiesięcznym areszcie i osadzeniu w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia oraz po interwencji Biskupa Chełmińskiego, Prokuratura Rejonowa uchyliła środek w postaci tymczasowego aresztowania i zamieniała go na poręczenie społeczne Prezydium Rady Wojewódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Toruniu. Zwolniona z aresztu dnia 2 października 1985 r. 
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 14 stycznia 1986 r. została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat, zobowiązana do opłaty sądowej oraz obciążona kosztami postępowania.
Dnia 1 października 1986 r. Sąd Wojewódzki w Toruniu umorzył prowadzone wobec Wandy Antosiewicz postępowanie karne na mocy ustawy o amnestii.
W związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem, na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Toruniu, w latach 1985-1987 r. zastrzeżono jej możliwość wyjazdów zagranicznych.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.