Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Sławomir Jacek Jakubów

ur. w 1967 roku w m. Zielona Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Pan Sławomir Jakubów w latach 1984-1986 był członkiem grupy „małego sabotażu” działającej w ramach „Solidarności Wałczącej” w Lubinie. Grupa ta przeprowadziła kilkadziesiąt akcji rozrzucania ulotek, malowania napisów ,,SW” na murach budynków w Lubinie. Największe akcje ulotkowe grupy dotyczyły bojkotu wyborów do rad narodowych w czerwcu 1984 r. oraz do Sejmu PRL w październiku 1985 r. Na oficjalnych plakatach wyborczych umieszczano naklejki samoprzylepne „bojkot”. Sławomir Jakubów brał udział w głośnej akcji namalowania napisu SW na plakacie wzywającym do udziału w wyborach na Osiedlu Polne. Napis wykonany chlorokauczukiem pozyskanym w trakcie szkolnych zajęć praktycznych, okazał się niemożliwy do usunięcia pomimo wielokrotnych prób podejmowanych przez władze. Ostatecznie po kilku dniach propagandowy afisz został zdemontowany. Był również uczestnikiem kontroli frekwencji w lokalu wyborczym na Osiedlu Polne w Lubinie. Jedną z najbardziej znanych akcji grupy „małego sabotażu” było wystawienie oraz ochrona na cmentarzu komunalnym w Lubinie 1 listopada 1984 r. krzyża brzozowego z napisem „Ks. Jerzy Popiełuszko zamordowany przez SB”, pod którym wkrótce zapłonęło wiele świec. 1 listopada 1985 r. członkowie grupy postawili też krzyż brzozowy z tablicą opatrzoną napisem „Zamordowanym przez Sowietów w Katyniu”. W sierpniu 1985 r. w Lubinie pan Sławomir Jakubów uczestniczył też w manifestacji ulicznej w trakcie której domagano się uwolnienia więźniów politycznych oraz legalizacji NSZZ „Solidarność” oraz gwarancji swobód obywatelskich.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków