Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lewandowski Czesław

Czesław Lewandowski

ur. w 1947 roku w m. Osowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 211/2018
Biogram
Pan Czesław Lewandowski był członkiem Komitetu Strajkowego w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom Polar. 
Od 29 sierpnia 1980 r. był szefem tzw. „milicji robotniczej” podczas strajku okupacyjnego we Wrocławiu, odpowiadając tym samym za bezpieczeństwo Zakładu i kierując grupą stu dwudziestu osób przygotowanych do obrony Zakładów przed interwencją. 
W dniu 28 sierpnia 1980 r. wraz z Panem Stefanem Zahlem uczestniczył w przygotowaniu 21 postulatów przekazanych następnie Dyrektorowi ZZSD Predom Polar Karolowi Popielowi.  Pan Czesław Lewandowski był internowany od 22 do 24 grudnia 1981 roku w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, następnie przewieziony do Zakładu Karnego w Grodkowie gdzie przebywał od 24 grudnia 1981 do 5 lutego 1982 r. 
Pan Czesław Lewandowski był aktywnym działaczem  NSZZ „Solidarność” ZZSD Predom Polar. Uczestniczył we wszystkich akcjach plakatowych i ulotkowych oraz rozprowadzaniu prasy podziemnej. 
Od 26 stycznia 1981 r. był członkiem tymczasowego prezydium NSZZ „Solidarność” ZZSD Polar i członkiem Prezydium  NSZZ „Solidarność” ZZSD Polar powstałego w dniu 22 czerwca 1989 r.  Pan Czesław Lewandowski był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania „Sztafeta” prowadzonej  na okoliczność akcji strajkowych w ZZSD Predom Polar.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej