Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Praszyńska Teresa
Teresa Feliksa Praszyńska
ur. w 1931 roku w m. Ostrowiec Świętokrzyski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Od września 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażowła się w działalność kolportażową na terenie miasta. W 1989 r. aktywnie uczestniczyła w działalności i kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności