Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Juszko-Pałubska  Ewa
Ewa Juszko-Pałubska
ur. w 1948 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016

Biogram

Ewa Juszko-Pałubska, adwokat Zespołu Adwokackiego w Piotrkowie Trybunalskim, w latach 1981-1984 świadczyła bezpłatną pomoc prawną działaczom podziemnej „Solidarności” i występowała jako obrońca w procesach politycznych. 1.08.1984 r. została tymczasowo aresztowana pod fikcyjnym zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych, a 8.03.1985 r. skazana na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi na karę pozbawienia wolności i wykonywania zawodu przez okres 5 lat (skrócony w wyniku apelacji do lat 4) oraz grzywnę w wysokości 100 tys. zł. Zakład Karny w Krzywańcu opuściła warunkowo 5.08.1986 r. Wielokrotnie uczestniczyła w spotkaniach z członkami NSZZ „Solidarność” i mszach św. w intencji Ojczyzny oraz była zaangażowana w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od 1982 r. podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN