Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Oleszkiewicz

ur. w 1951 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013
Biogram
Uczestniczył w strajku, który odbył się w dniu 13 października 1982 r. po formalnym zdelegalizowaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i uchwaleniu przez Sejm PRL ustawy o związkach zawodowych. W związku z tym faktem pozostawał w zainteresowaniu elbląskiej Służby Bezpieczeństwa. Ponadto w ramach represji został skierowany na szkolenie w specjalnym obozie wojskowym w Chełmnie nad Wisłą, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia wojskowe rezerwistów nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa czy podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN