Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ronowski  Adam

Adam Ronowski

ur. w 1955 roku w m. Świecie/n Wisłą
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Adam Ronowski był działaczem NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu i współtwórcą struktur związkowych w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Uczestniczył w rozpowszechnianiu prasy podziemnej. Od czerwca 1982 r. był zaangażowany w wydawanie i kolportaż Biuletynu Informacyjnego Podregionu Grudziądz - „ISKRA”.
W listopadzie 1987 r. współtworzył stowarzyszenie o nazwie Niezależny Ruch Społeczny „Ziemia Chełmińska”, które stawiało sobie za cel m.in. podejmowanie działań mających doprowadzić do pełnej demokratyzacji i samorządności w kraju, a także ochronę praw człowieka. W dniu 14 sierpnia 1988 r. był jednym z sygnatariuszy powstania Toruńskiego Porozumienia Obywatelskiego, które miało koordynować działania ugrupowań niezależnych dla dobra Regionu. 
Był również członkiem Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Toruniu,  organizującego kampanię wyborczą toruńskich kandydatów „solidarnościowych” do Sejmu.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim”, Toruń 2003
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN