Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Stanisław Grudzień

ur. w 1950 roku w m. Czarnoziem
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Akademii Rolniczej w Lublinie, gdzie był zatrudniony jako pracownik naukowy w Instytucie Zastosowań Matematyki. Był członkiem Komisji Wydziałowej „Solidarności” i redaktorem „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 13-14 grudnia 1981 r. w strajku w Rektoracie UMCS, a następnie aż do pacyfikacji w dniu 17.12.1981 r. w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów. Od lutego 1982 roku uczestniczył w wydawaniu „Informatora <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni”. Na drukarnię podziemnego „Informatora”, udostępniał swoje mieszkanie. Będąc członkiem redakcji „Informatora” do kwietnia 1989 roku był jednocześnie autorem zamieszczanych w piśmie relacji z solidarnościowych manifestacji. Krzysztof Grudzień zajmował się także kolportażem literatury bezdebitowej i prasy. Z powodu tej aktywnej działalności, w latach 1982-1983, został odsunięty od prowadzenia zajęć na uczelni (przy obniżonych zarobkach), a w 1985 roku rozwiązano z nim umowę o pracę. Od 1987 roku pracował jako nauczyciel matematyki. W 1989 roku zaangażował się w kampanię wyborczą KO przed wyborami 4 czerwca.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Stąd ruszyła lawina… Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, pod red. Piotra Pawła Gacha, Lublin 2006
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności