Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nebesio Jan

Jan Stefan Nebesio

ur. w 1953 roku w m. Sanok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Jan Stefan Nebesio od 1970 r. był zatrudniony na Wydziale W-5 Sanockiej Fabryki Autobusów „Autosan”. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję społecznego zastępcy przewodniczącego związku na Wydziale W-5 w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan”.   Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał działalności związkowej. Zaangażował się w pomoc rodzinom internowanych i pozbawionych pracy członków NSZZ „Solidarność”. W dniu 29.10.1982 r. został zatrzymany i po złożeniu wyjaśnień zwolniony. W dniu 04.11.1982 r. został tymczasowo aresztowany z powodu kontynuowania działalności w zawieszonym związku NSZZ „Solidarność” poprzez przygotowywanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw i materiałów związkowych. W areszcie przebywał do dnia 31.12.1982 r. Sąd Wojewódzki w Krośnie postanowieniem z dnia 31.08.1983 r. umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 r. 
Jan Nebesio jako działacz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Sanoku organizował uroczystości  i manifestacje z okazji 3 maja, 11 listopada, podpisania porozumień sierpniowych. Z powodu swej działalności był wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W 1986 r. został członkiem „Solidarności Walczącej” na Podkarpaciu. W 1988 r. był współzałożycielem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w „Autosanie”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN