Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Potyrała  Kazimierz

Kazimierz Józef Potyrała

ur. w 1958 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2017
Biogram
Kazimierz Potyrała (1958-2020) od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Gamrat" Jasło, w roku 1981 pracował na kontrakcie w NRD. Po powrocie podjął pracę w  Przedsiebiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło, a od marca 1983 r. ponownie w ZTS „Gamrat". Wraz z innymi członkami rodziny oraz narzeczoną brał udział w manifestacji w dniu 1.05.1983 roku w Jaśle. Akcja ta, zorganizowana po mszy św. o godz. 9.00 w kościele św. Stanisława w Jaśle, miała charakter kontrmanifestacji przeciw odbywającemu się w tym samym czasie pochodowi  pierwszomajowemu. Kazimierz Potyrała brał aktywny udział w demonstracji, wznosząc okrzyki na cześć „Solidarności” oraz składając kwiaty pod pomnikiem T. Kościuszki w parku miejskim. Po zakończeniu manifestacji został zatrzymany, przewieziony do Komendy Miejskiej MO w Jaśle i po przesłuchaniu zwolniony.
Kazimierz Potyrała w latach osiemdziesiątych zajmował się dystrybucją podziemnej prasy i ulotek, m.in. wydawanego w Jaśle Biuletynu Informacyjnego „Solidarność”.  W styczniu 1987 r. został eksmitowany z rodziną z mieszkania zakładowego, co było przyczyną poronienia przez jego żonę Annę. W styczniu 1989 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” w Jaśle.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN