Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szkutnik Krystyna

Krystyna Maria Szkutnik

ur. w 1957 roku w m. Racibórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Krystyna Szkutnik w latach 1980-1981 była członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, należała też do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczycielka w Rzeszowie i Hermanowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjęła działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. W ramach działań represyjnych 14.04.1983 r. została przesłuchana przez SB, a 01.05.1983 r. zatrzymano ją podczas organizowania kontrmanifestacji. Pomimo inwigilowania przez SB kontynuowała konspiracyjną działalność wspólnie z Januszem Szkutnikiem w „Solidarności Walczącej” oraz w rzeszowskich strukturach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Brała udział redagowaniu i wydawaniu pism podziemnych: „Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży”, „Wieś Polska” oraz okolicznościowych znaczków. Była współpracownikiem pisma „Galicja” (zajmowała się jego kolportażem); uczestniczyła w kolportowaniu podziemnych wydawnictw oraz w przygotowaniu w dn. 30 sierpnia 1984 r. i 11 listopada 1984 r. dwóch emisji audycji radiowych Radia „Wolna Polska”. Była współpracowniczką Niezależnego Ruchu Ludowego, a od 1987 r. Ruchu „Wolność i Pokój”. W latach 1987-1988 r. funkcjonariusze SB dwukrotnie przeprowadzili z nią rozmowy ostrzegawcze. Brała czynny udział w uroczystościach organizowanych przez podziemie antykomunistyczne, w zbieraniu podpisów pod petycjami kierowanymi do władz komunistycznych. Przez cały okres działalności była inwigilowana przez funkcjonariuszy SB przy wykorzystaniu osobowych źródeł informacji. W latach 1985-1987 objęto ją także zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji: