Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chojnacki Izydor

Izydor Chojnacki

ur. w 1941 roku w m. Brzustowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Izydor Chojnacki jako pracownik Portu Szczecińskiego w sierpniu 1980 r. był uczestnikiem strajku okupacyjnego, po czym został członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w tworzenie struktur podziemnej „Solidarności”. Zajmował się przede wszystkim kolportażem wydawnictw drugoobiegowych, tj. „CDN”, „Grot”, „Tygodnik Mazowsze”, książek pozbawionych debitu oraz znaczków. Zbierał również fundusze na pomoc internowanym oraz zwolnionym z pracy działaczom związkowym. 
W lipcu 1987 r. był jednym z sygnatariuszy wniosku rejestracyjnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Zarządu Portu Szczecin. 
W sierpniu i wrześniu 1988 r. aktywnie uczestniczył w strajku w Porcie Szczecińskim.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków