Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janicki Zygmunt

Zygmunt Czesław Janicki

ur. w 1936 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2014
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (WPK) w Poznaniu, gdzie pracował jako ślusarz. W sierpniu 1980 roku czynnie uczestniczył w strajku zorganizowanym w WPK i został wybrany przewodniczącym komitetu strajkowego w zajezdni przy ulicy Gajowej (zajmował się m.in. zabezpieczeniem zakładu przed ewentualnymi zniszczeniami i wejściem osób z zewnątrz, organizował straż porządkową). Efektem strajku było m.in. kilkugodzinne wstrzymanie ruchu tramwajów i autobusów w mieście. Na skutek ww. działalności decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu Zygmunt Janicki został 13.12.1981 r. internowany za „nawoływanie do niepokojów społecznych” i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, skąd zwolniono go 10.03.1982 r. Po opuszczeniu ośrodka odosobnienia Zygmunt Janicki był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie „Ślusarz” (1982-1984).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN