Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rogowski Tadeusz

Tadeusz Rogowski

ur. w 1970 roku w m. Zambrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 60/2016
Biogram
Od września 1985 r. był jednym z najaktywniejszych członków IV Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej im. Andrzeja Małkowskiego, która była najważniejszym opozycyjnym środowiskiem skupiającym młodzież w Zambrowie. Prowadziła działalność w ramach Związku Harcerstwa Polskiego ściśle współpracując z opozycyjnym Ruchem Harcerstwa Rzeczpospolitej. Był zastępowym zastępu „Rysi”. Współpracował ze środowiskiem konspiracyjnej „Solidarności”, a także kolportował wydawnictwa drugiego obiegu. Należał do „Białej Służby” w Tarnowie w 1987 r. (nieoficjalnego spotkania niezależnego harcerstwa z Ojcem Świętym Janem Paweł II). Współtworzył nieoficjalne duszpasterstwo harcerskie przy łomżyńskim Klasztorze O.O. Kapucynów w latach 1985-1989. Współorganizował samokształcenie w drużynie oraz takie imprezy jak „Generałki” (obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego), Rajd „Rota” (uczczenie 11 listopada, Bitwy Warszawskiej) oraz pielgrzymek harcerzy i kombatantów na Jasną Górę w latach 1986-1988. W 1989 r. wystąpił ze Związku Harcerstwa Polskiego i wstąpił do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków