Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Lech Szulik

ur. w 1963 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Jan Lech Szulik w latach 1988-1989 był działaczem konspiracyjnej struktury o nazwie „Grupa Morcinek”, powołanej po strajkach sierpniowych w 1988 r. Tworzyli ją działacze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach oraz członkowie Konfederacji Polski Niepodległej. Grupa ta zajmowała się kolportażem nielegalnej prasy na terenie Kaczyc, prowadziła akcje plakatowania miasta, a także brała udział w manifestacjach rocznicowych i tzw. mszach za ojczyznę. 
Ponadto Jan Szulik brał udział w strajku górników w dniach 17-24 VIII 1988 r. w KWK „Morcinek” w Kaczycach. W czasie tych wydarzeń pełnił służbę wartowniczą na terenie kopalni. 
W styczniu 1989 r. przyłączył się do strajku ogłoszonego przez NSZZ „Solidarność” przy KWK „Morcinek”, podczas którego wysunięto postulat 6 godzinnego dnia pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków