Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Elżbieta Żuczkiewicz

ur. w 1963 roku w m. Kłodzko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Pani Elżbieta Żuczkiewicz została zatrzymana 19 maja 1983 r. pod zarzutem rozkolportowania 12 maja 1983 r. na terenie Kłodzka ulotek sygnowanych przez podziemne struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 21 maja 1983 r. Prokuratura Rejonowa w Kłodzku wydała postanowienie o jej tymczasowym aresztowaniu. Została osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Areszt uchylono 4 lipca 1983 r. po zebraniu przez prokuraturę materiału dowodowego, zwolniona została następnego dnia. Ostatecznie postępowanie karne umorzył Sąd Rejonowy w Kłodzku 15 września 1983 r. na podstawie amnestii. 
Z powodu swej działalności opozycyjnej była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983–1985. Ponadto w ramach represji władze zastrzegły jej wyjazd za granicę na okres od 1987 r. do 1989 r., co uzasadniono aktywnością w podziemnych strukturach NSZZ ,,Solidarność" i możliwością nawiązania kontaktu (w razie wyjazdu) z biurem Związku w Brukseli.
W 1989 r. ponownie interesował się nią Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Kłodzku, ponieważ zmierzał do ustalenia jej udziału w wyłonieniu kierownictwa odradzającego się NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni Polskich Kolei Państwowych w Kłodzku. Pani Elżbieta Żuczkiewicz była jedną z osób uczestniczących 22 kwietnia 1989 r. w spotkaniu, podczas którego zgłosiła chęć przynależności do Związku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej