Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śliwa Henryk

Henryk Śliwa

ur. w 1944 roku w m. Czerwionka - Leszczyny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Był członkiem Komitetu Strajkowego w Kopalni Węgla Kamiennego „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach podczas strajków sierpniowych w 1980 roku. Następnie został wybrany przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy wspomnianej kopalni oraz wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany. Przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Strzelcach Opolskich, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie. Wolność odzyskał 11 grudnia 1982 r. Od 1983 roku do końca istnienia PRL działał w lokalnych strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W wyniku podjętych działań doprowadził do reaktywowania struktur NSZZ „Solidarność” przy KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach, których został przewodniczącym. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ „Solidarność”. W związku ze swoją działalnością związkową, w latach 1983-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN