Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kiełpińska-Surdyka Wiesława

Wiesława Kiełpińska-Surdyka

ur. w 1951 roku w m. Karolewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Wiesława Kiełpińska-Surdyka była działaczką NSZZ „Solidarność”, Konfederacji Polski Niepodległej, a także Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Bydgoszczy oraz Bydgoskiego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych, wydającego biuletyn „Będziemy wolni”. 
Z powodu niezaprzestania działalności związkowej w NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego, polegającej na sporządzaniu i rozpowszechnianiu ulotek „godzących w gotowość obronną PRL oraz zawierających wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” od dnia 3 kwietnia 1982 r. była poszukiwana listem gończym wydanym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy. 
Dnia 13 kwietnia 1982 r. została tymczasowo aresztowana i osadzona w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie i Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu. Zwolniona z więzienia w dniu 16 czerwca 1982 r. 
W lutym 1984 r. z powodów politycznych wyemigrowała na pobyt stały do Kanady. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN