Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wieczorek Jan
Jan Wieczorek
ur. w 1938 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2016

Biogram

W latach 1954-1998 pracownik Fabryki Obrabiarek W-4 Zakładów Hipolita Cegielskiego (HCP). Był czynnym uczestnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. Został zatrzymany 2 lipca 1956 r. jako podejrzany o udział w zajęciu gmachu Miejskiej Rady Narodowej. Tymczasowo aresztowany 4 lipca 1956 r. Zwolniony z więzienia w Poznaniu 2 sierpnia 1956 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN