Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Marek Nastula

ur. w 1956 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018
Biogram
Podczas studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem prowadził aktywną działalność w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Lublinie, kierowanym przez ks. Ludwika Wiśniewskiego w ramach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1977 r. był członkiem Nurtu Niepodległościowego, a następnie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W lutym 1979 r. był współzałożycielem Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu. Był aktywnym działaczem Międzyuczelnianego Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Lublinie. Brał udział w kolportażu ulotek i literatury bezdebitowej, zbieraniu podpisów pod petycjami do władz państwowych, organizowaniu marszów protestacyjnych oraz w spotkaniach członków podziemnych organizacji. Po ogłoszeniu stanu wojennego, w obawie przed internowaniem, pozostawał w ukryciu. 18 marca 1982 r. został internowany i osadzony kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Lublinie, Włodawie i Załężu k. Rzeszowa. 24 lipca 1982 r. został zwolniony ze względu na stan zdrowia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej