Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Pawlicki
ur. w 1939 roku w m. Darachów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016

Biogram

Pan Stanisław Pawlicki był pracownikiem Jelczańskich Zakładów Samochodowych w Jelczu-Laskowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozbudowywał podziemne struktury NSZZ „Solidarność” w ramach tzw. „Grupy Jelczańskiej”. 
Pan Stanisław Pawlicki współuczestniczył w druku i kolportażu nielegalnego pisma „Gross Rosen”, sygnowanego przez Tymczasową Zakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w JZS, a także innych wydawnictw, które były powielane na urządzeniu przekazanym przez Kornela Morawieckiego. 
Działał na rzecz osób represjonowanych przez komunistyczne władze, pomagał przy zbieraniu pieniędzy dla osób zwalnianych z pracy i rodzin ukrywających się działaczy opozycji – Jana Winnika i Władysława Frasyniuka. 
Po 1987 r. pan Stanisław Pawlicki został członkiem Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk. Opozycyjną działalność kontynuował do 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej