Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Pawlicki

ur. w 1939 roku w m. Darachów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Stanisław Pawlicki był pracownikiem Jelczańskich Zakładów Samochodowych w Jelczu-Laskowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozbudowywał podziemne struktury NSZZ „Solidarność” w ramach tzw. „Grupy Jelczańskiej”. 
Pan Stanisław Pawlicki współuczestniczył w druku i kolportażu nielegalnego pisma „Gross Rosen”, sygnowanego przez Tymczasową Zakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w JZS, a także innych wydawnictw, które były powielane na urządzeniu przekazanym przez Kornela Morawieckiego. 
Działał na rzecz osób represjonowanych przez komunistyczne władze, pomagał przy zbieraniu pieniędzy dla osób zwalnianych z pracy i rodzin ukrywających się działaczy opozycji – Jana Winnika i Władysława Frasyniuka. 
Po 1987 r. pan Stanisław Pawlicki został członkiem Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk. Opozycyjną działalność kontynuował do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej